Algemene voorwaarden

Artikel 1: Inschrijving

 1. Inschrijven voor een cursus of workshop kan met behulp van een e-mail met naam, adres, woonplaats en telefoonnummer via inschrijving@defotostudiouden.nl . Let op: wil je je voor meerdere cursussen of workshops inschrijven, dan moet je voor elke cursus of workshop een aparte e-mail versturen.
 2. Inschrijvingen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
 3. Inschrijving vindt plaats via internet (www.defotostudiouden.nl).
 4. De Fotostudio Uden behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren indien:
  • onvoldoende plaats (de groep is vol)
  • onvoldoende deelname
  • niet tijdige betaling van het verschuldigde cursusgeld

Artikel 2: Annulering/Tussentijdse beëindiging

 1. Annuleren van een cursus kan via e-mail op dezelfde manier als de inschrijving. Annulering tot 1 week voor aanvang van een cursus is kosteloos. Vanaf 1 week voor aanvang brengen wij u 50% van het cursusgeld in rekening en daarna bent u ons het totale cursusbedrag verschuldigd.
 2. Voor een tussentijdse beëindiging gedurende de cursus kunnen wij geen restitutie verrekenen.

Artikel 3: Lesavonden, uitval van lessen en vakantieperiodes.

 1. Lessen worden uitgevoerd op de aangegeven avonden/dagen zoals ze in de cursusomschrijving worden genoemd.
 2. De Fotostudio Uden behoudt zich het recht voor tot het aanbrengen van tussentijdse roosterwijzigingen, deze worden van te voren duidelijk aangegeven aan cursisten via e-mail of telefonisch.
 3. Lessen die uitvallen wegens afwezigheid van de docent worden altijd ingehaald of er wordt een vervangend docent geregeld, het kan dan voorkomen dat een andere lesavond wordt uitgekozen. Hiervan wordt men op de hoogte gebracht.
 4. Er wordt rekening gehouden met reguliere basisschoolvakanties en vrije dagen.

Artikel 4: Betaling cursusgeld

 1. Een cursist die is ingeschreven zoals vermeld in art. 1 lid 3, is verplicht het te betalen cursusgeld te voldoen.
 2. Voor de hoogte van de bedragen verwijzen wij naar de cursusomschrijvingen op de website.
 3. Betaling geschiedt uitsluitend door middel van bankoverschrijving. Nadat u van de FotoStudio Uden een factuur hebt ontvangen, dient de betaling te geschieden voor de op de factuur aangegeven betalingsdatum.
 4. Betalingen dienen twee weken voorafgaand aan de start van de cursus binnen te zijn. De cursist ontvangt via e-mail informatie over de startdatum van de cursus en de datum waarop het cursusgeld moet zijn voldaan.